SOLIDNOŚĆ I DOŚWIADCZENIE ZOBOWIĄZUJĄ!
ROK ZAŁOŻENIA 1957
Infolinia: 012 653 28 88
noflash
Certyfikaty


Naszym nadrzędnym celem jest pozyskanie zaufania klientów w stosunku do naszych wyrobów. Aby osiągnąć satysfakcję odbiorcy, spełnić jego potrzeby i wymagania prawne, utrzymujemy i nieustannie doskonalimy System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008.

Polityka jakości


Nasze cele strategiczne to:
 • uzyskanie i utrzymanie stabilnej pozycji na rynku,
 • osiąganie zysku gwarantującego stały rozwój,
 • zapewnienie stałego zadowolenia klientów z jakości produkowanych wyrobów.
Cele strategiczne realizujemy poprzez:
 • utrzymanie dotychczasowych rynków zbytu i pozyskiwanie nowych,
 • regularne kontakty z klientem,
 • stałe doskonalenie procesów i metod zarządzania,
 • wdrażanie nowoczesnych technologii, ulepszanie obecnie stosowanych,
 • poszerzanie gamy naszych wyrobów i stałe ich doskonalenie,
 • dbałość pracowników o wizerunek Spółdzielni,
 • kształtowanie świadomości pracowników w zakresie spełnienia wymagań klienta,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników i wysokiej jakości pracy na każdym stanowisku.
Polityka Jakości i jej cele są znane, zrozumiane i wdrażane przez wszystkich pracowników naszej firmy.


30-733 Kraków, ul. Obrońców Modlina 5
© Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów "Hejnał"
Wykonanie: Studio Nivo